Gastouni

POLYGON((21.230201880513818 37.86390050510525,21.276207129537255 37.86362946126214,21.27586380678335 37.840180396582994,21.231060187398583 37.839502562928054,21.230201880513818 37.86390050510525))
List of destinations

Sisini House of Gastouni

The Sisini house is a very important monument in the Gastouni area, a legacy of the famous Sisini family. 
Sisini and Halkiopoulou, Gastouni, P.C. 27300
2623360767

Church of Panagia Katholiki

The Church of Panagia Katholiki is a true jewel in the region of Gastouni.
Gastouni, Municipality of Pineios, Elis, Postal Code 27300
6937239612, 2623035684 , 2621035055